Pirmiausia peržiūrėkite vaizdo įrašą, tada atlikite toliau aprašytus 6 veiksmus.

mokomojo vaizdo įrašo peržiūros vaizdas