„Nissan Nordic Europe Oy Lietuvos filialas“ bendrovė, registruota Lietuvos respublikoje, registracijos numeris 3006644965 (toliau – „Nissan“ arba mes), kurios buveinė registruota adresu: Sorainen Law Offices Jogailos g.4 LT01116 Vilnius, įsipareigoja saugoti klientų privatumą.

Šiuose privatumo nuostatuose išdėstyti mūsų principai dėl visų asmens duomenų, kuriuos jūs galite mums pateikti (arba kurie gali būti gauti iš jūsų) lankantis mūsų svetainėje (toliau – Informacija), naudojimo. Informaciją mes naudosime tik gavę jūsų leidimą ir laikydamiesi šiems  santykiams taikomo asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas).

 Atkreipkite dėmesį, jog šie nuostatai taikomi tik naudojant mūsų svetainėje surinktą ar bendraujant su jumis gautą Informaciją. Jie nereglamentuoja asmens duomenų naudojimo tvarkos lankantis bet kokioje trečiosios šalies svetainėje, susietoje su mūsų svetaine, ar jums bendraujant su bet kuria trečiąja šalimi (įskaitant mūsų įgaliotas atstovybes).

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs suteikiate mums leidimą rinkti ir naudoti jūsų asmens duomenis, kaip numatyta šiuose nuostatuose. Pakeitę šiuos nuostatus, mes paskelbsime svetainėje atnaujintą jų versiją, kad žinotumėte renkamos Informacijos pobūdį, josnaudojimo būdus ir jos atskleidimo aplinkybes.